Julehilsen fra styret

Styret på Søvassli ønsker alle en god jul med denne hilsenen.

Styret, fra venstre: Tarjei Løvik (2.vara), Freddie Gundersen, John Halvard Lidal, Kari E. Tronvoll (daglig leder), Mariann Espeland, Elisabet E. Iversen, Torbjørn Gjerde (1.vara). Else Marie Ledal var ikke til stede.
Styret, fra venstre: Tarjei Løvik (2.vara), Freddie Gundersen, John Halvard Lidal, Kari E. Tronvoll (daglig leder), Mariann Espeland, Elisabet E. Iversen, Torbjørn Gjerde (1.vara). Else Marie Ledal var ikke til stede.

Vi har lagt bak oss et innholdsrikt år, med 50-års jubileumsfeiringa 15.september som et stort høydepunkt. Nærmere 300 personer var innom oss den dagen, og det kom inn ca kr 80000 i kollekt. Uteområdet rundt gapahuken er blitt til lekeplass og aktivitetsløype, og har vært mye i bruk i høst. Styret vil takke alle dere som gir gaver, stiller på dugnad, er med som ledere på leir og er med i forskjellige komiteer, for deres bidrag dette året. Takk også til dere som ber for arbeidet på Søvassli.

 

Med ønske om en velsignet julehøytid og alt godt for det nye året.

 

 

Mitt hjerte alltid vanker

i Jesu føderom.

Der samles mine tanker

som i sin hovedsum.

Der er min lengsel hjemme

der har min tro sin skatt.

Jeg kan deg aldri glemme

velsignet julenatt.   

(Hans Adolph Brorson)

  • Ansvarlig for sidenSøvassli
  • Oppdatert
Til toppen