Ledige stillinger på Søvassli

Vi søker daglig leder og kjøkkenleder.

Søvassli Ungdomssenter og leirskole ligger på Søvasskjølen i Orkland kommune.

 

Leirstedet ligger lett tilgjengelig ved E39, 27 km fra Orkanger og ca 7 mil fra Trondheim, og har drift året rundt.

 

Søvassli byr på nærhet til flott natur med varierte turmuligheter for alle aldre, både sommer og vinter. Nedenfor leirstedet ligger Søvatnet, der vi har kanoer til utlån, og snaufjellet finnes rett ved.

 

Rundt husene finnes en oppgradert lekeplass/aktivitetsløype, fotballbane, gapahuk med bålplass, ei samhandlingsløype, en zipline og et klatretårn med mulighet for klatring og rappellering.

 

Vil du være med å videreutvikle Søvassli Ungdomssenter og leirskole?

 

Vi søker nå:

Daglig leder

i opptil 100 % stilling.

 

Vi søker etter engasjerte personer som ønsker å være med å videreutvikle stedet og sette sitt preg på driften av leirstedet. Leirstedet er veldrevet med god økonomi, og har et godt samarbeid med frivillige i regionen.

 

Daglig leder har varierte arbeidsoppgaver som innebærer:

 

- ansvaret for daglig drift, inkludert noe kvelds og helgearbeid

- vertskap og kundekontakt

- oppfølging av bygninger og eiendom

- økonomiske og administrative oppgaver

- markedsføring

- videreutvikling

 

 

Kvalifikasjoner:

 

- liker å jobbe med mennesker i alle aldre

- allsidig

- jobbe selvstendig, men også sammen med andre

- ryddig og ansvarsfull

- erfaring fra tilsvarende arbeid og kjennskap til organisasjonen vil være en fordel

 

Personlig egnethet kan tillegges vekt.

 

 

Vi søker også etter:

Kjøkkenleder

 i opptil 80 % stilling

 

Kjøkkenleder har ansvar for det daglige arbeidet på kjøkkenet

 

- planlegge meny og innkjøp

- ansvarlig for vaktlister og oppfølging av kjøkkenmedarbeidere

- forberede og gjennomføre kjøkkendrift når det er arrangement

- HMS og renhold på kjøkkenet

- være vertskap for større selskap

 

Kvalifikasjoner:

 

- samarbeidsvillig

- trives med å lage mat

- liker å være sammen med andre mennesker

- sans for å utnytte ressurser og redusere matsvinn

- erfaring fra kjøkkendrift

 

Personlig egnethet kan tillegges vekt.

 

Vi forutsetter at søkerne bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Lønn etter Norsk Luthersk Misjonssambands regulativ.

 

Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

 

Søknad, CV og referanser sendes til:

 

daglig leder Kari Tronvoll, sovassli@nlm.no

 

Søknadsfrist: 22.mai 2022

 

Tiltredelse: Etter avtale

 

Personopplysninger

 

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

 

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

 

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

 

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

 

 

  • Ansvarlig for sidenSøvassli
  • Oppdatert
Til toppen