Stillingsannonse: leirskolelærer

Søvassli Ungdomssenter og Leirskole søker leirskolelærer i 50% stilling, skoleåret 2020-2021.

Søvassli Ungdomssenter og Leirskole ligger i Orkdal kommune, ved E39 på Søvasskjølen. Søvassli er et leirsted eid av Norsk Luthersk Misjonssamband, med overnattingsplass til 85 personer. Leirstedet har 7-9 leirskoler i året, med 300-400 elever til sammen. I tillegg blir Søvassli brukt til leirer, konfirmanthelger, møter, selskaper m.m.

 

Vi søker deg som

-har pedagogisk utdannelse, gjerne med vekt på friluftsliv

-har erfaring med fjell og fjellvatn, sommer som vinter

-er opptatt av miljø, bærekraft og vårt forvalteransvar

-har lyst til å være med og videreutvikle leirskolen

-trives med å jobbe med folk

-har god orden og gode samarbeidsevner

-er positiv og fleksibel

-kan være instruktør i klatring/har brattkort

-kan ta noe lørdagsarbeid (ca 10 i året), i forbindelse med konfirmantleirer m.m.

-kan ta andre forefallende oppgaver

 

Vi kan tilby

-lønn etter tariff

-gode pensjonsordninger/forsikringer

-trivelig arbeidsfellesskap i flott natur

-bolig på stedet

-mulighet for utvidelse av stillingen, og/eller forlengelse.

 

Vi har startet arbeid med en avtale med Orkland kommune om eventuell kommunal ansettelse av leirskolelærer, men den vil tidligst tre i kraft fra skoleåret 21/22. Koronapandemien har skapt usikkerhet om hva som kan arrangeres av leirskoler og leirer m.m. framover, så vi må ta et forbehold om at dette ikke blir mulig fra høsten. Vi planlegger imidlertid for at det skal bli vanlig drift igjen til høsten.

 

Ved ansettelse må det framlegges politiattest.

 

Ved behov for ytterligere opplysninger ta kontakt med daglig leder Kari E. Tronvoll, tlf: 94032645. Søknad med CV sendes til sovassli@nlm.no.

 

Velkommen som søker.

 

Søknadsfrist: 01.05.2020

 

Tiltredelse: 01.08.2020

  • Ansvarlig for sidenSøvassli
  • Oppdatert
Til toppen