Målsetting

Leirskolens målsetting
Et av hovedformålene med leirskolen er å lære barn og unge å sette pris på naturen, og å avdekke hvilke muligheter for læring, opplevelse, rekreasjon og moro som ligger gjemt her.
Et annet sentralt element er den sosiale siden ved et leirskoleopphold. Her får elevene tilbringe hele dager og netter i et nytt og spennende miljø, der lærere og klassekamerater får god anledning til å komme hverandre nærmere og bygge relasjoner.

 

Gjennom oppholdet ønsker leirskolen at den enkelte elev skal sitte igjen med:

  • Opplevelse og utfordringer
  • Personlig utvikling
  • Sosialt fellesskap
  • Faglig utbytte

 

Målsettingen oppnås bl.a. gjennom:

 

  • Friluftsaktiviteter
  • Fysisk og mental utfordring
  • Samarbeid og samhandling med andre mennesker
  • Praktisk og teoretisk kunnskap
  • Kontakt med naturen

 

Båre og spjelk funker Ivrige elever studerer ferskvannsliv i godværet  
Til toppen