Konfirmantleirer med spenst og liv

Kors i snø på konfirmantleir
Kors i snø på konfirmantleir

Søvassli innbyr til å arrangere fine konfirmantweekender både høst og vinter. Undervisning og aktivitet går hånd i hånd, der samhandlingsløype med klatring, rapellereing, taubane og 4-metersveggen er spennende ingredienser. Internat og fellesrom gir fleksible og romslige muligheter.

Konfirmantlederne har mulighet for å lage et flott opplegg som setter gode spor i konfirmantflokken, og gir erfaringer som gruppen kan bygge på resten av konfirmantåret.

 

Velkommen til Søvassli!

 

Ta kontakt med oss via soevass@online.no eller på tlf: 72 48 90 10

Klatring på konfirmantleir Gruppe i aksjon ved nettet  
Til toppen